Aftrekposten

Aftrekposten

Over inkomsten uit je eenmanszaak zul je inkomstenbelasting moeten betalen. Voor ondernemers bestaan er een aantal aftrekposten ter verlaging van het belastbaar inkomen. Je moet dan wel door de Belastingdienst gezien worden als ondernemer. De overheid heeft dit geregeld om ondernemers te stimuleren, want zij lopen veel risico en missen bepaalde zekerheden die werknemers in loondienst wel hebben, zoals pensioen, een ontslagregeling, vakantiedagen, enz. Starters kunnen ook nog van extra regelingen gebruik maken.

Op een rij:

• Investeringsaftrek

Investeer je tussen € 2.200 en € 240.000 dan mag dat bedrag van de winst worden afgetrokken, waardoor de belastingvrije som weer zakt.

• MKB winstvrijstelling

Je hoeft geen belasting te betalen over 10,5% van je winst als je voldoet aan het urencriterium. Deze vrijstelling houdt dus een aftrekpost op je winst in en wordt daarover berekend nadat de winst is verminderd met alle andere voor ondernemers geldende aftrekposten.

• Fiscale oudedagsreserve (FOR)

Dit is een bedrag dat je opzij mag zetten zodat je voor je oudedagsvoorziening kunt sparen. Je moet wel voldoen aan het urencriterium. Maximaal 12% van de winst uit je bedrijf mag je daarvoor jaarlijks reserveren, maar alleen met de FOR heb je nog geen oudedagsvoorziening.

• Meewerkaftrek

Als je partner onbetaald in je onderneming meewerkt, en je voldoet wél aan het urencriterium, kun hiervoor ook een bedrag aftrekken, afhankelijk van het aantal uren dat je partner meewerkt en de hoogte van de gemaakte winst.

• Arbeidsongeschiktheid

Als je een eigen bedrijf start wanneer je arbeidsongeschikt bent, kun je aanspraak maken op een specifieke startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid, waarbij weer andere bedragen en criteria gelden.

• Overige investeringsaftrek

Behalve bovenstaande regelingen bestaan er nog wat algemene aftrekposten voor investeringen en voor personeelskosten wat specifieke regelingen.

• Speur en Ontwikkelingswerk

Besteed je hier minstens 500 uur per jaar aan dan mag je maximaal € 11.806 als aftrekpost opvoeren. Kijk voor meer informatie op de website van www.eenmanszaakoprichten.nl.

• Stakingsaftrek

Stop je met je onderneming dan mag je € 3.630 aftrekken over de behaalde winst bij het beëindigen van je onderneming.


En last but not least de drie zwaarstwegende:

Zelfstandigenaftrek

Voor deze aftrekpost moet je voldoen aan het urencriterium, wat inhoudt dat je minstens 1225 uren per jaar in de onderneming werkt. De hoogte hangt af van de winst uit de onderneming: hoe meer winst, hoe minder aftrek. Ben je 65 of ouder, dan mag je maar de helft van het bedrag aftrekken. In 2009 bedroeg de aftrek minimaal € 4.488 en maximaal € 9.251.

Startersaftrek

Extra aftrek voor starters, een bedrag van € 2.070 boven op de zelfstandigenaftrek. Als je recht hebt op zelfstandigenaftrek en in de5 jaren daaraan voorafgaand niet meer dan twee keer de zelfstandigenaftrek hebt toegepast en minstens één jaar daarvan geen onderneming hebt gedreven. Zo kun je dus in 3 opeenvolgende jaren daarvan gebruik maken.

Willekeurige afschrijving

De aanschafkosten van bedrijfsmiddelen mogen willekeurig afgeschreven worden. Dat houdt in dat je zelf mag bepalen hoeveel je per jaar afschrijft. Op korte termijn heeft dat als voordeel dat door een groot bedrag hiervoor af te schrijven, de winst lage uitvalt, zodat je minder belasting hoeft te betalen. Je kunt zelfs een negatieve winstpost creëren, verlies dus, zodat je belasting terug kunt krijgen. Voorwaarde is wel dat je recht hebt op startersaftrek en naast deze regel zijn er nog wat aanvullende eisen.

Copyright 2018 eenmanszaak.nu