De KVK

Kamer van Koophandel

Als u een eenmanszaak start, krijgt u te maken met allerlei zaken op het gebied van financiële verplichtingen, wet- en regelgeving, contracten, vergunningen, netwerken enz.

De Kamer van Koophandel biedt ondernemers daarin ondersteuning alsmede deskundige, betrouwbare en onafhankelijke informatie, via hun website, regionale Kamerkranten, brochures en het handelsregister. Zij dienen u van gedegen advies, organiseren evenementen voor allerlei ondernemingsbranches, themadagen en informatieve bijeenkomsten. Ook werken de Kamers mee aan allerlei projecten ter bevordering van de regionale economie, zoals het beter bereikbaar maken van bedrijventerreinen, het stimuleren van toerisme en recreatie, het bijeenbrengen van diverse branches en het verminderen van administratieve lasten, zodat ondernemers geholpen worden.

Wat is de KvK?

De Kamer van Koophandel, afgekort met: KvK, is een onafhankelijk instituut zonder winstdoel en met zeer veel kennis ervaring, waarvan elke ondernemer gebruik kan maken. Naar eigen zeggen staat de KvK voor de rechterhand van de ondernemer. Deze instelling heeft tot doel een open ondernemingsklimaat voor het bedrijfsleven te stimuleren. Kamers van Koophandel bestaan in Nederland en België.

Onder de hoed van de Kamer van Koophandel Nederland werken 12 Kamers van Koophandel samen in diverse regio’s. Zij hebben 2000 werknemers in dienst, waaronder 288 bestuurders, die de organisatie die hen heeft benoemd, vertegenwoordigen. Tevens bestaan er internationale Kamers van Koophandel ter bevordering van het internationaal handelsverkeer en voor de belangen van Nederlandse ondernemingen in het buitenland.

Uit de verplichte bijdragen voor de inschrijving in het handelsregister worden de algemene activiteiten betaald. Verder berekent de KvK kosten voor rechtstreeks verleende diensten. Ondernemers betalen een wettelijk vastgestelde heffing naar hun rechtsvorm en grootte.

Behalve in Nederland en België bestaan in het buitenland ook wel Kamers van Koophandel, maar daar zijn het veeleer verenigingen waarvan ondernemers vrijwillig lid kunnen worden, ter stimulering van de regionale economie. Zij kennen geen handelsregister, buitenlandse bedrijven staan vaak bij aparte instellingen ingeschreven

Wat doen de Nederlandse Kamers van Koophandel?

• Beheren van de wettelijke registers van bedrijven en instellingen met rechtspersoonlijkheid d.m.v. het handelsregister.

• Verschaffen van voorlichting voor startende ondernemers, internationaal ondernemen, regelgeving en bedrijfsoverdracht.

• Belangenbehanrtiging van het bedrijfsleven, waaronder advisering van de overheid en uitvoering van projecten op het gebied van regiostimulering.

• Arbitrage in handelsconflicten tussen bedrijven.

Wie moet zich inschrijven in het handelsregister?

Alle rechtspersonen in Nederland, behalve ondernemingen die aan een publiekrechtelijk lichaam toebehoren:

• Overheidsinstellingen

• Ondernemingen die alleen in de landbouw of visserij werkzaam zijn

• Ondernemingen die slechts straathandel uitvoeren, bijv. venters en mensen met een vrij beroep


Iedereen in het handelsregister ingeschreven staat moet jaarlijks een bijdrage betalen aan de Kamer van Koophandel.

Gemeenschappelijke Inschrijving

Als u een eenmanszaak wilt oprichten, kunt u tegenwoordig ook bij de KvK terecht voor het aanvragen van uw BTW nummer. U regelt dus in één klap de inschrijving in het handelsregister en het aanmelden bij de Belastingdienst. Dit is ontstaan vanuit een samenwerkingsproject van de KvK en de Belastingdienst. de Gemeenschappelijke Inschrijving, waardoor administratieve lasten voor ondernemers verminderd zijn.

Een startende ondernemer hoeft zich dus alleen nog maar te melden bij de KvK, die de gegevens voor de beide instanties registreert. U ontvangt dan tegelijkertijd uw KvK nummer alsmede uw BTW identificatienummer.

Copyright 2018 eenmanszaak.nu