Jaarrekeningen

Jaarrekeningen

Van je onderneming stel je elk jaar een financieel eindverslag op, de zogeheten jaarrekening. Deze hoort aan te sluiten op je administratie en je boekhouding. Veelal worden jaarrekening door boekhouders of belastingadviseurs gemaakt. Grotere bedrijven zijn verplicht hun jaarrekening dor een accountant te laten goedkeuren.

Een jaarrekening omvat:

• Resultatenrekening van het boekjaar

• Balans per 31 december

• Toelichting

In een jaarrekening wordt niets vermeld aangaande bijvoorbeeld hoe jouw bedrijf zich heeft ontwikkeld binnen jouw marktsegment, je bedrijfsstrategie, veranderingen in je branche e.d. Het is puur een financiële verslaglegging.

Wat betekenen de cijfers?

Je moet een jaarrekening wel goed kunnen analyseren als je de ontwikkeling van je bedrijf wilt ‘snappen’. Daarbij duik je in de balans en de winst- en verliesrekening.

De balans:

Deze laat de bezittingen en schulden van het bedrijf zien en geeft een beeld over hoe snel kortlopende schulden afgelost zouden kunnen worden uit de beschikbare bezittingen. Tevens zie je openstaande saldi aan debiteuren en crediteuren, m.a.w.: hoeveel heb je nog tegoed en welke rekeningen moet jij nog betalen.

De winst- en verliesrekening:

Deze laat de opbrengst minus de kosten zien en geeft zo een beeld over hoe winstgevend je bedrijf is, ook vergeleken met het jaar eraan voorafgaand. Je kunt dus zien hoe de patronen van de uitgaven en de opbrengsten verlopen en de winstmarges die je hebt behaald op je geleverde diensten. Je kunt wel meer omzet hebben gemaakt dan het jaar ervoor, maar als je ook veel hebt uitgegeven, zal de winst dus niet per definitie hoger zijn uitgevallen.

En voor wie is dit interessant?

Het is een weergave van de financiële toestand van je bedrijf. Het biedt overzicht, presentatie en vergelijkingsmateriaal. 3 Specifieke doelgroepen hebben daar belang bij:

• Jijzelf als eigenaar van de eenmanszaak

• Belastingdienst

• Bank

En waarom?

Voor jou als eigenaar

Overzicht over hoeveel winst of verlies je in het boekjaar hebt gemaakt. Die gegevens zijn ook wel uit je administratie te halen, maar de jaarrekening geeft een veel overzichtelijker blik op het geheel.

Omdat een jaarrekening altijd volgens een vast stramien wordt opgemaakt, kun je je eigen onderneming heel makkelijk vergelijken met andere uit jouw branche. De kostenposten zijn bijvoorbeeld uniform opgesteld, zodat je ook kunt zien waar een andere onderneming zijn geld in steekt.

Een professioneel opgestelde jaarrekening geeft tevens een prima beeld naar je (toekomstige) opdrachtgevers toe.

Voor de Belastingdienst

Als ondernemer ben je de Belastingdienst financiële verantwoording verschuldigd. Je moet daar immers de winstaangifte inkomstenbelasting voor ondernemers indienen en daarvoor komt de jaarrekening heel goed van pas. Die belastingaangifte omvat gewoonlijk een balans en een resultatenrekening. De Belastingdienst kan tijdens een controle de jaarrekening opvragen, want daarin staan de belangrijkste toelichtingen op de balans en de resultatenrekening. Mocht de Belastingdienst vermoeden dat er sprake is van fraude dan wordt de administratie onder de loep genomen en moeten soms zelfs alle relevante bankafschriften en nota’s op tafel komen.

Voor de bank

In geval van financiering van schulden of hypotheken ben je de externe financier verantwoording verschuldigd. De bank vraagt om je jaarrekening om inzicht te krijgen in de financiële ontwikkeling van je bedrijf. Op basis daarvan kan de bank beoordelen of je misschien extra zekerheden zult moeten gaan bieden of dat je in de toekomst vaker leningen zult kunnen krijgen.

Copyright 2018 eenmanszaak.nu