Verschil boekhouder en accountant

Boekhouder

Een boekhouder kan zorgen voor de boekhouding van meerdere bedrijven. Een boekhouder en een accountant kunnen beide dezelfde samenstellende werkzaamheden uitvoeren, echter alleen een accountant is bevoegd een verklaring af te geven over de betrouwbaarheid van de informatie.

De Belastingdienst verplicht sommige bedrijven of instellingen een accountantsverklaring aangaande hun boekhouding te kunnen overdragen. Andere belanghebbenden kunnen deze eis ook stellen. Voor een eenmanszaak geldt deze verplichting niet.

De boekhouding omvat het boeken en verwerken van allerlei gegevens, beheer van debiteuren en crediteuren, het plegen van de belastingaangiftes en het opstellen van rapportages. Grotere bedrijven en instellingen nemen bijvoorbeeld een fiscaal jurist in dienst of laten dit aan een belastingadviseur over.

Accountant

Een accountant werkt beroepsmatig. Voor accountancy bestaat een speciale opleiding. Hij kan jaarrekeningen opmaken en controleren en financiële administraties voeren.

Controle van een jaarrekening door een accountant waarborgt de zekerheid over de betrouwbaarheid daarvan. De jaarrekening wordt behalve door de leiding van de onderneming gebruikt door andere diverse belanghebbenden, zoals de aandeelhouders, banken, beleggers, crediteuren en gemeentes, in het nemen van bepaalde beslissingen. De accountantsverklaring bij de jaarrekening is verplicht voor verscheidene overheidsorganisaties en voor middelgrote bedrijven, onder meer beursgenoteerde bedrijven. Wettelijk verplichte controles mogen niet zomaar door iedere accountant uitgevoerd worden, er gelden aanvullende eisen voor. Bij zijn accountantsverklaring kan een accountant een accountantsverslag of management letter voegen met een uitgebreide rapportage van zijn gedane onderzoek.

Een accountant kan ook allerlei (financiële) rapportages opstellen zoals milieuverslagen of subsidie afrekeningen, waarover verantwoording moet worden afgelegd. Je kunt een accountant een breed gekwalificeerd adviseur noemen op het gebied van management, organisatie en belastingen.

Wat kies je?

Een eenmanszaak is niet verplicht een accountant in dienst te nemen voor het opstellen van een jaarrekening. Voor bepaalde officiële verklaringen heb je een accountant nodig, anders kunt u met een boekhouder uit de voeten. Met betrekking tot je administratie is het meer relevant je af te vragen welke persoon je in de arm neemt dan of het een boekhouder of een accountant zou moeten zijn.

Toch kan het lastig zijn te kiezen als je niet goed geïnformeerd bent over de verschillen tussen de beide voor wat betreft het prijskaartje, de kwaliteit en wat zij te bieden hebben.

Kantoren

Een boekhoudkantoor kan je administratie laten verwerken door goedkoop personeel om daarna automatisch een jaarrekening uit te laten draaien. Het kan je ook van fiscaal advies dienen.

Een klein boekhoudkantoor zal meer persoonlijke aandacht bieden en je kent degene die het werk voor je doet. Een groter kantoor heeft meer werknemers in dienst, dus kun je in het contact met verschillende mensen te maken krijgen.

Van een accountantskantoor verwacht men vaak meer kwaliteit. Accountants hebben prima opleidingen genoten en zijn tot meer bevoegd, maar ze werken volgens vaste patronen, waardoor het voordeel van de kwaliteit vaak weer wordt onderschept doordat het langer duurt.

Tips

• Een accountant wordt betaald vanwege de extra kennis die hij te bieden heeft, of je daarvan gebruik maakt of niet. • Een financiering is gemakkelijker te regelen met behulp van een gerenommeerd accountantskantoor. • Ga na of het kantoor de mogelijkheid va online boekhouden biedt. Dan kun je tenminste zelf je boekingen plegen en kun je de rest overlaten aan het kantoor. • Zoek een kantoor met veel kleine bedrijven of privé personen als klant. Check of het waar is als een kantoor beweert dat het MKB hun specialiteit is.

Copyright 2018 eenmanszaak.nu